PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 9.12.2016
 1 EUR27,03 CZK (-0,01)
 1 USD25,59 CZK (+0,46)
 1 GBP32,18 CZK (+0,37)
 100 RUB40,51 CZK (+0,86)
 100 JPY22,24 CZK (+0,19)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Energetické úspory v bytových domech (IROP)- projektová žádostGarance

4.12.2016, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad vlastníků bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kteří hledají finanční prostředky pro zavedení energeticky úsporných opatření v bytových domech. V rámci článku Vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku a představíme zpracování jejich jednotlivých částí.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Tvorba zisku v SVJ

2.12.2016, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jakým způsobem zacházet s fondem oprav? Spořit a zhodnocovat tyto prostředky a tím vytvářet zisk, nebo vybrané prostředky investovat zpět do společné nemovitosti a fond oprav rozpouštět? Jsme SVJ a nemůžeme se domluvit co je správné. Z ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

PENB a energetický audit památkově chráněných objektů

2.12.2016, Ing. František Duda, EnergySim s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Naše společnost pronajímá obytné domy, které jsou kulturní památkou nebo v zóně, PENB tedy být nemusí a je nutné zpracovávat energetický audit? Odpověď rozdělím na 2 části - povinnost zpravovat energetický audit a ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Zadávací podmínkyGarance

1.12.2016, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zadávací podmínky zahrnují veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení a účasti v něm, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro hodnocení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Podmínky účasti v zadávacím řízeníGarance

1.12.2016, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podmínky účasti v zadávacím řízení zahrnují veškeré požadavky zadavatele, které musí dodavatelé splnit, aby se zadávacího řízení mohli účastnit a aby jejich nabídka mohla být zadavatelem hodnocena. ZZVZ člení podmínky účasti v zadávacím řízení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Průběh zadávacího řízeníGarance

1.12.2016, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zadavatel postupuje v zadávacím řízení zásadně podle ZZVZ a podle zadávacích podmínek, které sám stanoví v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek (transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Zadávací lhůta, jistotaGarance

1.12.2016, Mgr. Filip Hajný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zadávací lhůta Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit a jsou vázáni svojí vlastní předloženou nabídkou, tedy v zásadě nemají možnost nabídku odvolat ani změnit. Zákaz změny ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus
Nejčtenější

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich prováděníGarance

26.9.2016, Mgr. Andrea Manová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné.Terminy revizí jsou dány příslušným zněním zákonů, norem, návody výrobců. Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly vychází ze zpracovaných harmonogramů revizí, popřípadě je uveden v ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start

Dohoda o zrušení věcného břemene užíváníGarance

13.5.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Adriana Slánská r. č. 725208/0423 trvale bytem Pinociova 733/14, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00 /dále jen „P ovinná "/ na straně jedné a Jana Sárská r. č.: 595928/176 trvale bytem: Bretaňská 633/17, Praha 2 -Vinohrady, PSČ 120 00 /dále jen „ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Veřejné zakázky pro začátečníky

29. 11. 2016 Praha

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku. Poradíme Vám, jak postupovat v jednotlivých zadávacích řízeních a na co si dát pozor. Obsahem jsou i aktuální změny roku 2016.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: