PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 24.6.2016
 1 EUR27,1 CZK (+0,05)
 1 USD24,49 CZK (+0,74)
 1 GBP33,62 CZK (-1,71)
 100 RUB37,31 CZK (+0,24)
 100 JPY23,92 CZK (+1,44)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Podnikové vzdělávání zaměstnanců_představení výzvyGarance

24.6.2016, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výzva poskytne dotaci na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou, a to v různých oblastech vzdělávání Alokace výzvy činí 1,5 mld. Kč, místem realizace projektu může být území České republiky, vyjma ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (27/06/2016)Garance

24.6.2016, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Operační program Zaměstnanost Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-054-opz Dílčí programy Podnikové vzdělávání zaměstnanců Zaměření dotačního titulu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Plus

Zadání veřejné zakázkyGarance

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Zásady zadávání veřejných zakázekGarance

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zadavatel podle § 6 ZZVZ musí dodržovat při zadání veřejné zakázky zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel nesmí podle ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Veřejný zadavatelGarance

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jde o klasickou skupinu zadavatelů, kteří zadávají pravidelně veřejné zakázky. Rovněž veřejní zadavatelé mají svá specifika, jak bude dále uvedeno u limitů, od kterých počínají nadlimitní veřejné zakázky. Dělí se na tři ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Centrální zadavatelGarance

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 ZZVZ , anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

ZadavatelGarance

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
ZZVZ v rámci definice veřejné zakázky v § 2 odst. 1 uvádí, že „Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
Nejčtenější

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich prováděníGarance

11.3.2016, Mgr. Andrea Manová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné. Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly je vždy uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole, a je závazný. Nedílnou součástí těchto zpráv jsou i termíny k odstranění závad, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemGarance

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Dotační příležitosti pro podnikatele - konference - jak získat finance a jak o ně nepřijít 

Last Minute sleva 10 %, 29. 6. 2016 Praha

Bc. et Bc. Ondřej Homola, Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Hajný, Mgr. Petr Burda

Jak získat finance: představení operačních programů zaměřených pro podnikatele, přehled aktuálně platných a nejbližších výzev, harmonogram výzev, představení dotačního cyklu (co je všechno potřeba pro podání žádosti a jak vypadá realizace a ukončení projektu - na příkladu vybraného operačního programu, ideálně OPPIK či dalších), nejčastější chyby při podávání a realizaci projektů. Jak o finance nepřijít: problematika výběrových řízení, problematika podávání žádostí o platbu, monitoringu, kontrol na místě, vybrané právní otázky dotaci pro podnikatelsky sektor, diskuse. Smlouvy v dotačním cyklu: smlouvy  s dodavateli, smlouvy v novém občanském zákoníku, kupní smlouvy (stroje, hardware, software), smlouva o dílo (zejm. na stavební práce). 

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: