dnes je 1.12.2023

Určení základní složky tepla v roce 2024 bez PENB

22.11.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Postup kontaktování nezvěstného vlastníka

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přehled průměrných cen stavebních pozemků

16.11.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Platba za telefonování člena výboru SVJ

13.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plochy místností uvedené v prohlášení vlastníka

11.10.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Převod společných prostor - půdy SVJ - na jednoho vlastníka

10.10.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Vzor darovací smlouvy na družstevní byt

26.9.2023, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhuji k použití níže uvedené vzory o převodu družstevního podílu, s výkladem i bez.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Spoluvlastnické podíly, hlasování a zápis

6.9.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výměna oken - dohoda s vlastníkem

5.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převod podílu darované nemovitosti

14.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Stavba hydraulické plošiny - hlasování SVJ

17.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dědictví - neplacení do fondu oprav

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zvyšování nájmu, legislativa a zvyklosti

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské službyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí pracovněprávních vztahů je i péče zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců. Do této péče (ust. § 224 ZP) je zahrnuta i povinnost zaměstnavatele v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Nejvýznamnějším…

Přístupné pro: Plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.…

Přístupné pro: Plus

Návrh na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních…

Přístupné pro: Plus

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

12.12.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Nedostatky zjištěné při revizi plynovodu

16.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Informování nájemníka o vyúčtování služeb

16.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Strpění údržby vodního díla

22.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinné dodávky zemního plynu

30.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Úsporný tarif a vlastní topidla v bytech

30.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Prodej zděděné nemovitosti

1.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Elektronický hlasovací systém

27.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Působnost zákona o vodovodech a kanalizacích

15.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Oprava balkonu z příspěvků na správu domu

9.6.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně lze říci, že balkony a terasy, které přiléhají kjednotkám, jsou společnými částmi, které jsou ve výhradním užívání vlastníků přilehlých jednotek.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Změna stanov při schválení nové služby úklid společných prostor

16.5.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zmocnění společného zástupce garážová stání

12.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutno ještě upozornit na ust. § 1128 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého má rozhodnutí právní účinky pro všechny spoluvlastníky pouze vpřípadě, že všichni byli vyrozuměni o potřebě rozhodnout, ledaže se jednalo o záležitost, která vyžadovala jednat…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází meliorace

11.5.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou

6.5.2022, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Rozbité okno a pojistka domu

12.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro kvalifikovanou odpověď je nutné nejprve zodpovědět otázku, zda jsou vpřípadě Vašeho SVJ okna vjednotlivých bytových jednotkách společnými částmi domu.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Stavební úpravy bez souhlasu výboru

11.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výbor SVJ může požadovat, aby vlastník jednotky uvedl společné části do původního stavu (když uvedené změny provedl bez souhlasu), případně se pokusit svlastníkem nalézt dohodu ohledně výše vyrovnání za provedené opravy společných částí domu (vlastník nárok na…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Změna prohlášení vlastníka

11.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Inflace ve stavebnictví - oprava bytového domu

29.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinnosti zajišťovat údržbu a opravy radiátorů

15.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Účtování příjmů z pronájmu

11.3.2022, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Úrok z prodlení při čtrnáctidenním zpoždění úhrady nájemného

7.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Odečty vodoměrů na studenou vodu

22.2.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na provoz resp. výběr nových vodoměrů na studenou vodu není kdispozici žádný omezující předpis ČR ani EU. Nepředpokládá se, že by se na této praxi cokoliv do budoucna…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Co je metodika výpočtu u úhrad za teplo k vytápění?

22.2.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Účtování nabytí nemovitosti společenstvím a koexistence s bytovým družstvem

21.2.2022, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Příspěvek 60 Kč na antigenní test

10.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek ve výši 60 Kč je stanoven jako maximální, a pokud doložíte cenu testu nižší, výše příspěvku bude odpovídat této ceně. Další náklady spojené stestováním se do výše příspěvku…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zdravotní pojištění z odměny předsedy SVJ

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případná povinnost platit pojistné ztohoto příjmu, který je ale zdaněn srážkovou daní, podle mých informací nebrání tomu, aby se jednalo o poplatníka vpaušálním režimu.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...