dnes je 3.6.2023

Pronájem společných prostor - potřebné hlasovací kvorum

23.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Předložení vyúčtování ostatních vlastníků

23.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Úhrada za parkovací stání

23.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stavba hydraulické plošiny - hlasování SVJ

17.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dědictví - neplacení do fondu oprav

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zvyšování nájmu, legislativa a zvyklosti

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Forma informování o spotřebě tepla

8.2.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské službyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí pracovněprávních vztahů je i péče zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců. Do této péče (ust. § 224 ZP) je zahrnuta i povinnost zaměstnavatele v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Nejvýznamnějším…

Přístupné pro: Plus

Návrh na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních…

Přístupné pro: Plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.…

Přístupné pro: Plus

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

12.12.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Nedostatky zjištěné při revizi plynovodu

16.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Informování nájemníka o vyúčtování služeb

16.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Rozdělení nákladů a nové vodoměry

9.11.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlasování o pravidelném odečtu spotřeby energií

11.10.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tipy k zajištění revizí tlakových nádob dle aktuálních předpisů

6.10.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpověď byla zpracována s ohledem na zákon č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 192/2022 Sb. s účinností obou norem od 1.7.2022.

Strpění údržby vodního díla

22.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinné dodávky zemního plynu

30.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Úsporný tarif a vlastní topidla v bytech

30.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Prodej zděděné nemovitosti

1.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Sečení na obecním pozemku sousedícím s SVJ

30.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronický hlasovací systém

27.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Působnost zákona o vodovodech a kanalizacích

15.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Oprava balkonu z příspěvků na správu domu

9.6.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně lze říci, že balkony a terasy, které přiléhají kjednotkám, jsou společnými částmi, které jsou ve výhradním užívání vlastníků přilehlých jednotek.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Změna stanov při schválení nové služby úklid společných prostor

16.5.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zmocnění společného zástupce garážová stání

12.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutno ještě upozornit na ust. § 1128 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého má rozhodnutí právní účinky pro všechny spoluvlastníky pouze vpřípadě, že všichni byli vyrozuměni o potřebě rozhodnout, ledaže se jednalo o záležitost, která vyžadovala jednat…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází meliorace

11.5.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou

6.5.2022, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Rozbité okno a pojistka domu

12.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro kvalifikovanou odpověď je nutné nejprve zodpovědět otázku, zda jsou vpřípadě Vašeho SVJ okna vjednotlivých bytových jednotkách společnými částmi domu.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Stavební úpravy bez souhlasu výboru

11.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výbor SVJ může požadovat, aby vlastník jednotky uvedl společné části do původního stavu (když uvedené změny provedl bez souhlasu), případně se pokusit svlastníkem nalézt dohodu ohledně výše vyrovnání za provedené opravy společných částí domu (vlastník nárok na…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Revitalizace, montáž fotovoltaiky a hlasování v SVJ

11.4.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna prohlášení vlastníka

11.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Inflace ve stavebnictví - oprava bytového domu

29.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinnosti zajišťovat údržbu a opravy radiátorů

15.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Účtování příjmů z pronájmu

11.3.2022, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Úrok z prodlení při čtrnáctidenním zpoždění úhrady nájemného

7.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zdanění příjmu z pronájmu krytu civilní obrany

7.3.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad: SVJ na základě smlouvy o pronájmu (bývalý kryt CO) obdrželo na účet částku 16.000,- Kč za rok 2021. Tato částka byla rozpočítána jednotlivým vlastníkům podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů a v průměru činí tato částka cca 800,- Kč/byt.…

Odečty vodoměrů na studenou vodu

22.2.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na provoz resp. výběr nových vodoměrů na studenou vodu není kdispozici žádný omezující předpis ČR ani EU. Nepředpokládá se, že by se na této praxi cokoliv do budoucna…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Co je metodika výpočtu u úhrad za teplo k vytápění?

22.2.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...