dnes je 18.7.2024

Hygienická opatření pro konání shromáždění vlastníků

11.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Jak je to s povinností pravidelně konat zasedání shromáždění SVJ? A jaké jsou důsledky jeho nekonání?Garance

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zákon upravující konání shromáždění SVJ a rozhodování per rollam za nouzového stavu je účinný

24.4.2020, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1210Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Shromáždění vlastníků jednotek a pravidla pro jeho svolání, jednání a usnášeníGarance

30.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Svolávání shromáždění

11.1.2016, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1207Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2014, sp. zn. 7 Cmo 225/2013Archiv

16.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Shromáždění vlastníků jednotek a pravidla pro jeho svolání, jednání a usnášeníArchiv

20.2.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Martina Vítková, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Pravidla účasti zástupce na shromážděníGarance

15.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 691Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Společenství vlastníků jednotek podle nové úpravy v NOZGarance

14.11.2017, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Pozvánka na schůzi shromáždění společenství vlastníků - VZORArchiv

17.3.2014, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 249Garance

25.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Podmínky pro jednání orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

2.2.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Volby do orgánů družstva

23.4.2015, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 698Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016 sp. zn. 26 Cdo 2360/2016Archiv

17.12.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Svolaní shromáždění SVJ členy

20.7.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Neplatnost usnesení shromáždění z důvodu nedoručené pozvánkyGarance

12.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017 sp. zn. 26 Cdo 2323/2016Archiv

17.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Schválení dokumentů

12.3.2009, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Mimořádný bod shromáždění

17.5.2011, JUDr. Jiří Čáp SMDB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Jednací jazyk zasedání shromáždění SVJGarance

5.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Hlasování per rollam

8.2.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 256Garance

25.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Havarijní stav svodu

29.12.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Nahlížení do písemností

20.3.2011, JUDr. Jiří Čáp SMDB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1211Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Mimořádné opatření MZ ČR a shromáždění SVJ

1.11.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1206Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Úhrada deratizace z pojištění

13.1.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Pověřený vlastník dle ZOVB vs. předseda SVJ dle NOZ

28.8.2017, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Nemožnost svolat shromáždění a možnosti vlastníka

15.5.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016 sp. zn. 26 Cdo 1322/2016Archiv

13.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...