dnes je 30.11.2023

Hygienická opatření pro konání shromáždění vlastníků

11.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zákon upravující konání shromáždění SVJ a rozhodování per rollam za nouzového stavu je účinný

24.4.2020, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Svolávání shromáždění

11.1.2016, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Pravidla účasti zástupce na shromážděníGarance

15.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2014, sp. zn. 7 Cmo 225/2013Garance

16.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017 sp. zn. 26 Cdo 2323/2016Garance

17.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1210Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 698Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Schválení dokumentů

12.3.2009, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Volby do orgánů družstva

23.4.2015, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 691Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016 sp. zn. 26 Cdo 2360/2016Garance

17.12.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Jednací jazyk zasedání shromáždění SVJGarance

5.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Obviněný předseda

11.8.2011, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Nahlížení do písemností

20.3.2011, JUDr. Jiří Čáp SMDB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Návrh rozpočtu

1.2.2016, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Předání vyúčtování cen služeb v podmínkách nouzového stavu

13.4.2020, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Schvalování rozpočtuArchiv

15.9.2016, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Schválení rozpočtu

18.8.2016, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Schvalování rozpočtuGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Pozvánka na schůzi shromáždění společenství vlastníků - VZORArchiv

17.3.2014, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zmocnění společného zástupce v praxi SVJGarance

14.12.2019, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

RozpočetGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Společenství vlastníků jednotek podle nové úpravy v NOZGarance

14.11.2017, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1207Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Shromáždění vlastníků jednotek a pravidla pro jeho svolání, jednání a usnášeníGarance

30.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Právo člena bytového družstva na informaceGarance

13.3.2017, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Nemožnost svolat shromáždění a možnosti vlastníka

15.5.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zastupování vlastníků jednotek na shromážděníGarance

15.12.2021, JUDr. Jiří Čáp, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Mohou SVJ založit jen čtyři vlastníci jednotek?

3.7.2012, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Neplatnost usnesení shromáždění z důvodu nedoručené pozvánkyGarance

12.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Změna prohlášení vlastníka

8.9.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016 sp. zn. 26 Cdo 1322/2016Garance

13.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Dokumentace skutečného provedení stavbyArchiv

15.6.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1206Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Zákonné a smluvní zastoupeníGarance

1.2.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1211Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Důležitý důvod pro vyslovení neplatnosti napadeného usnesení soudemGarance

16.9.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrčka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...