dnes je 29.6.2022

Poplatek z prodlení

7.10.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Poplatek z prodlení

10.3.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Účtování poplatku z prodlení

29.2.2016, Ing. Bc. Martin, Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Poplatek a úrok z prodlení

5.3.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2247Garance

1.9.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Úroky z prodlení

25.2.2010, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Úrok z prodlení

31.10.2014, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Termín splatnosti, sankce za zpožděné placení, slevy z nájemnéhoArchiv

14.10.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 513Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Exekuční návrhArchiv

14.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Nájemné za pronájem nebytových prostorArchiv

3.2.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Hrazení soudních poplatků v souvislosti s vlastnickými a nájemními sporyArchiv

23.1.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1181Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Penále za pozdní platby

20.3.2009, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 344Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Splátky a dohoda o plnění ve splátkáchArchiv

14.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vymáhání pohledávek za vlastníkem jednotkyArchiv

13.8.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Martina Vítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Služby spojené s užíváním bytuGarance

3.2.2016, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Služby spojené s užíváním bytu od roku 2014

29.8.2013, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby spojené s užíváním bytu od roku 2014

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Penále

28.3.2011, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Předžalobní výzva dlužníkovi - VZORGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Předžalobní výzva dlužníkovi - VZORGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Nové stanovy a pravidla upomínek

20.5.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Jak na neplatiče

23.6.2015, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Působnost členské schůze

23.8.2017, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Následky prodlení s úhradou dluhuGarance

10.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Metodický pokyn k poskytovaným službámArchiv

29.1.2016, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ

21.6.2012, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Daň z příjmů právnických osob v bytovém družstvuArchiv

8.3.2017, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Postup při vymáhání dluhůGarance

17.10.2019, Mgr. Petra Kejvalová, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Základní principy účtováníArchiv

15.12.2016, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka právnických osob a příprava daňového přiznáníZáznam

19.2.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:28

Přístupné pro: Plus

Smlouva o zajištění správy bytového fonduArchiv

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Odměna a náplň práce správce

20.10.2010, Ing. Jan Polívka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...