dnes je 24.6.2024

Input:

č. 110/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: zastavení řízení o kasační stížnosti

č. 110/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: zastavení řízení o kasační stížnosti
k § 37 odst. 4, § 47 písm. a), § 120 a § 108 odst. 2 soudního řádu správního
k § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
I. Je-li kasační stížnost vzata zpět až poté, co byla krajským soudem předložena Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodne o zastavení řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud [§ 37 odst. 4, § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s. a contrario],
II. O vrácení zaplaceného soudního poplatku v případě, kdy řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem zastaveno, je příslušný rozhodnout krajský soud (§ 3 odst. 4 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, čj. 6 As 25/2003-40)
Věc: Eliška B. v P proti Magistrátu hlavního města Prahy o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

Úřad městské části Praha 1 dne 20. 2. 2001 nevyhověl žádosti stěžovatelky o vydání osvědčení o státním občanství České republiky. Magistrát hlavního města Prahy svým rozhodnutím ze dne 10. 4. 2001 zamítl odvolání žalobkyně a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného brojila žalobou podanou u Městského soudu v Praze, který ji však usnesením ze dne 25. 4. 2003 jako opožděně podanou odmítl.
Kasační stížností se následně žalobkyně domáhala zrušení shora uvedeného pravomocného usnesení Městského soudu v Praze.
Nahrávám...
Nahrávám...