dnes je 17.7.2024

Input:

51/2000 F.z., Opatření, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání

51/2000 F.z., Opatření, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Opatření,
kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Vlasáková, tel. 5704 4252
Čj. 281/91 646/2000
 
ze dne 10. listopadu 2000
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání1)  .
(2)  Úprava postupů účtování při konkursu a vyrovnání vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992 nebo podle opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané MF ČR čj. 281, 283/77 411/2000 (dále jen „dlužník”),
(4)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů2).
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
 
Příloha
Postupy účtování při konkursu a vyrovnání vydané Ministerstvem
Nahrávám...
Nahrávám...