dnes je 23.6.2024

Input:

č. 562/2005 Sb. NSS, Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení na trhu mobilní telefonie

č. 562/2005 Sb. NSS
Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení na trhu mobilní telefonie
k § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb.*)
I. Působí-li soutěžitel na dvou příbuzných trzích a monopolní postavení má přitom na trhu, jenž je z hlediska počtu zákazníků - a případně i technologie - marginální, pak pro určení jeho podílu na relevantním trhu není požadavek na přesnost vymezení tolik striktní, jestliže to nemůže mít vliv na konečné posouzení jeho postavení na trhu, na němž ke zneužití dominantního postavení došlo.
II. Trh mobilní telefonie může být v podmínkách České republiky rozdělen na dva trhy, a to v sítích NMT (v sítích analogových) a GSM (v sítích digitálních).
III. Podle § 9 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,*) může dominantního postavení na trhu dosáhnout i více soutěžitelů a nelze vyloučit, že se zneužití dominantního postavení dopustí každý jeho člen samostatně; to se týká i tzv. duopolu.
IV. Zvýšení ceny volání z vlastní sítě dominantního soutěžitele do sítě na trh vstupujícího mobilního operátora, provedené v násobcích ceny ve srovnání s cenou uplatňovanou vůči jinému a na trhu existujícímu mobilnímu operátorovi, a to bez objektivně ospravedlnitelných důvodů, představuje ztížení přístupu na trh a je zneužitím dominantního postavení podle § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.**)
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2004, čj. 2 A 12/2002-01-503)
Věc: Eurotel Praha, spol. s r. o., proti Úřadu pro hospodářskou soutěž o uložení pokuty za zneužití dominantního postavení.

Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž rozhodl dne 9. 5.2002 o tom, že žalobce zneužil svého dominantního postavení na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích GSM tím, že účtoval (ve vyjmenovaných tarifech a v určitém období) bez objektivně ospravedlnitelných důvodů svým zákazníkům za minutu volání do sítě provozované společností Český Mobil částku vyšší než za minutu volání do sítě provozované společností RadioMobil; tím porušil ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, k újmě jiného soutěžitele - společnosti Český Mobil: ta nezískala z důvodu vyšších cen, které žalobce účtoval svým zákazníkům za volání do sítě společnosti Český Mobil, takový počet nových zákazníků jako za podmínek rovné hospodářské soutěže, a z důvodu těchto vyšších cen došlo k nižšímu objemu odchozího provozu ze sítě žalobce do sítě společnosti Český Mobil oproti provozu v opačném směru, čímž byla společnost Český Mobil znevýhodněna v hospodářské soutěži; dále došlo k újmě spotřebitelů - zákazníků žalobce, kteří mu za srovnatelnou službu při volání do sítě společnosti Český Mobil platili na hovorném v jednotlivých tarifech v obdobích částku vyšší než za volání do sítě RadioMobil. Za toto jednání byla uložena pokuta ve výši 48 milionů Kč.
Žalobce odůvodňuje v žalobě tvrzenou nezákonnost rozhodnutí takto:
1) Žalobce již v rozkladu podrobně zdůvodnil svůj nesouhlas s vymezením věcně relevantního trhu a v
Nahrávám...
Nahrávám...