dnes je 19.5.2024

Input:

60/2002 F.z., Pokyn č. D-244: Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem

60/2002 F.z., Pokyn č. D-244: Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem
POKYN č. D-244
Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem
 
Referent: Ladislav Capoušek, tel. 257 042 233
č.j. 471/129 497/2002
 
ze dne 18. listopadu 2002
Čl. 1
Tento pokyn upravuje podání daňových přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Při podání uvedených daňových přiznání se vychází z úpravy zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP”).
Čl. 2
Daňové přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, se podává správci daně podle § 40 odstavec 2 ZSDP na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisy „Daňové přiznání pro podání spolu s datovou zprávou neopatřenou zaručeným elektronickým podpisem” označené „25 5520/DPH MFin 5520/DPH - vzor č. 1, 25 5520/DNE MFin 5520/DNE - vzor č. 1 nebo 25 5520/DSL MFin 5520/DSL - vzor č. 1”, (dále jen „e-tiskopis daňového přiznání”). Takovéto daňové přiznání lze podat pouze prostřednictvím programu, který je umístěn na internetové stránce ministerstva financí http://www.mfcr.cz/. E-tiskopis daňového přiznání je vytisknut uvedeným programem až po zpracování daňového přiznání v uvedeném programu a po jeho uložení na disketu nebo po odeslání prostřednictvím sítě Internet.
Čl. 3
Byla-li při podání daňového přiznání odeslána datová zpráva prostřednictvím sítě Internet je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byl e-tiskopis daňového přiznání, při splnění ostatních podmínek pro podání, podán správci daně. Bude-li podání datové zprávy prostřednictvím sítě Internet učiněno ve lhůtě pro podání, přičemž e-tiskopis daňového přiznání bude podán ve lhůtě 3 dnů po lhůtě pro podání, správce daně bude s ohledem na výhody, které pro něj vyplývají z elektronického doručení daňového přiznání, postupovat stejně, jako kdyby dnem doručení e-tiskopisu daňového přiznání byl den přijetí datové zprávy na technickém zařízení správce daně.
Byla-li při podání daňového přiznání datová zpráva podána na disketě, je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byl e-tiskopis a technický nosič dat, za splnění ostatních podmínek pro podání, podán správci daně.
Čl. 4
Nebude-li podání daňového přiznání na e-tiskopisu daňového přiznání úplné, tj. tiskopis i datová zpráva, postupuje správce daně analogicky podle § 21 odstavec 8, tj. vyzve daňový subjekt k
Nahrávám...
Nahrávám...