dnes je 18.7.2024

Input:

63/2002 F.z., Sdělení k sestavení roční účelní uzávěrky a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u organizačních složek státu a příspěvkových organizaci jimi zřizovaných

63/2007 F.z., Sdělení k sestavení roční účelní uzávěrky a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u organizačních složek státu a příspěvkových organizaci jimi zřizovaných
Sdělení k sestavení roční účetní uzávěrky a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Ministerstvo financí sděluje, že pro roční účetní uzávěrku a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2002 u organizačních složek státu a příspěvkových organizacích jimi zřizovaných se prodlužuje platnost opatření Ministerstva financí čj.: 283/73 385/2001 z 26. 10. 2001, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9 - 10/2001.
 
Referent: Ing. Eminger, tel. 257 044 007
Č.j. 283/130 569/2002
ze dne 25. listopadu 2002
Lhůty v tomto opatření uvedené se přiměřeně upraví posunutím o 1 rok.
V části B - Styk s Českou národní bankou se mění text bodu 6 takto:
„Do 31. 12. 2002 provedou organizační složky státu převod předpokládaných úspor rozpočtových prostředků podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu. Převod finančních prostředků se zaúčtuje ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, rozpočtová položka 5346 - Převody do fondů organizačních složek státu a na vrub účtu 225 - Běžné účty finančních fondů, v analytické evidenci „běžný účet rezervního
Nahrávám...
Nahrávám...