dnes je 18.7.2024

Input:

66/2001 F.z., Postup při poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům

66/2001 F.z., Postup při poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům
Postup
při poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům
Ministerstvo financí v návaznosti na ustanovení § 14, 16, 17, 23, 53, 57, 65, 77 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla) a § 1, písm. a), c), d), § 15 odst. 4, § 25 nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, stanoví:
 
Referent: Ing. Ondrůšek, tel. 5704 2624
Čj.: 115/81 967/2001
 
ze dne 22. listopadu 2001
1. Poskytovatel uvolňuje ze svého rozpočtu účelové prostředky (neinvestiční i investiční) jednotlivým příjemcům nebo spolupříjemcům ve výši a termínech stanovených v jeho rozhodnutí nebo ve smlouvě o jejich poskytnutí nebo ve smlouvě o řešení části projektu uzavřené mezi příjemcem a spolupříjemcem
a)  organizační složce státu jím zřízené rozpočtovým opatřením, tj. úpravou příslušného stanoveného závazného ukazatele,
b)  jím zřízené státní příspěvkové organizaci úpravou stanoveného finančního vztahu a limitu čerpání prostředků z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu,
c)  jiné státní příspěvkové organizaci a jiné organizační složce státu rozpočtovým opatřením mezi příslušnými kapitolami státního rozpočtu,
d)  fyzické osobě převodem z bankovního účtu s předčíslím 2049 nebo 3041 na její běžný účet,
e)  právnické osobě kromě státní příspěvkové organizace stanovením limitu pro čerpání neinvestičních prostředků z bankovního účtu s předčíslím 2049 a pro čerpání
Nahrávám...
Nahrávám...