dnes je 24.1.2021

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (03/12/2020)

3.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Národní dotace, Program COVID

Zdroje informací:

 • https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace
 • Dílčí programy:
  • COVID - Cestovní kanceláře
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • přibližná alokace výzvy činí 345 000 000 Kč,
    • dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020,
    • maximální výše dotace činí 50násobek příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu na rok 2020 uhrazeného do 31. 3. 20204 , nejvýše však 200 000 EUR (dle pravidel de minimis).
    • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

     • a) cestovní kancelář podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/1999 Sb.“). Cestovní kanceláří je podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., nebo
     • b) pro účely tohoto dotačního titulu se za cestovní kancelář považuje i cestovní agentura, která byla cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 31. 8. 2020.
   • Termín: Příjem žádostí bude možno zasílat do 11. ledna 2021, 12:00 hod.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost, cestovní ruch

    Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Národní dotace, program COVID- Cestovní kanceláře, číslo výzvy: 1/2020/COV-Cestovní kanceláře

  • COVID - Cestovní agentury
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních agentur zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • přibližná alokace výzvy činí 55 000 000 Kč,
    • dotace se dělí se na dvě části.
    • dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace týkat jen těch, které nemohly být realizovány z důvodu zákazu nebo omezení dle krizového opatření vlády České republiky nebo opatření Ministerstva zdravotnictví v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020.,
    • dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.
    • dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč. Spojení obou podpor není možné.
   • Příjemci podpory:
    • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

     • cestovní agentura podle § 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/1999 Sb.”),
     • cestovní kancelář, která je podle § 2 odst. 3 písm. d) zákona č. 159/1999 Sb. oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář a pro kterou je výnos/příjem z této činnosti hlavním zdrojem výnosů/příjmu.
   • Termín: Příjem žádostí bude možno zasílat do 11. ledna 2020, 12:00 hod.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost, cestovní ruch

    Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Národní dotace, program COVID- Cestovní agentury, číslo výzvy: 2/2020/COV-Cestovní agentury.

  • COVID – Průvodci v cestovním ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeba pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou závislé na příjezdovém cestovním ruchu. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • přibližná alokace výzvy činí 25 000 000 Kč.

    Průvodce může požádat o dotaci:

    • ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že
    • poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 škole nebo školskému zařízení (např. zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo školskému zařízení pro zájmové vzdělávání) východně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným příslušnou vzdělávací institucí nejpozději do 31. 7. 2021, nebo
    • absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu se považuje za
Nahrávám...
Nahrávám...