dnes je 9.4.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/02/2020)

20.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka – úvěry pro podnikatele

 • Zdroje informací: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uspory-energie/
 • Dílčí programy: 
  • ČMZRB - Úspory energie
   • Zaměření dotačního titulu: Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB. 

    Míra podpory:

    • bez úroku a bez poplatků,
    • výše úvěru 850 tis. – 30 mil. Kč,
    • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
    • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky,
    • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč,
    • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 1,5 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:
    • Úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.
   • Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. 9. 2023.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

    Programy: Program Podnikatelé - úvěry

Společné projekty výzkumu a vývoje německých a českých partnerských institucí

 • Zdroje informací: https://www.eurekanetwork.org/
 • Dílčí programy:
  • Program EUREKA- – Česká republika a Německo
   • Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) mají v úmyslu financovat společné projekty výzkumu a vývoje německých a českých partnerských institucí. Od uchazečů se očekává, že budou vyvíjet prodejné výrobky, služby nebo technologie s vysokým tržním potenciálem v Německu, České republice a / nebo Evropě. Výzva vyzývá k realizaci projektů ve všech tematických oblastech, zvláštní pozornost je věnována následujícím navrhovaným doménám: Pokročilé nanotechnologie; Lehké funkční a další pokročilé materiály; Digitalizace pro mobilitu 4.0 a průmysl 4.0. 

    Míra podpory:

    MŠMT bude financovat projekty výzkumu a vývoje prostřednictvím grantů:

    • MSP až do 50 % způsobilých nákladů české části projektu,
    • Velké společnosti až do 30 % způsobilých nákladů české části projektu,
    • Maximální výše podpory činí 160 000 EUR ročně (až 4 000 000 Kč).
   • Příjemci podpory:
    • České společnosti – malé a střední podniky i velké společnosti – jsou způsobilé k podání návrhu projektu a mohou se k nim připojit univerzity a výzkumné organizace,
    • Konsorcium by mělo zahrnovat alespoň jednoho českého a jednoho německého partnera
   • Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 3. 2020.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, věda a výzkum

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MŠMT

    Programy: Program EUREKA – Česká republika a Německo

Start up granty pro výzkumné pracovníky

 • Zdroje informací: https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/
 • Dílčí programy
  • Nadace Experientia - Start up granty
   • Zaměření dotačního titulu: Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny v oboru organická, bioorganická nebo medicinální chemie. Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny; Start-up granty jsou poskytovány na dobu tří let mladým vědkyním a vědcům, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí. 

    Míra podpory

    • Výzkumná skupina bude Nadací Experientia podpořena částkou 2 miliony korun ročně.
    • Dalších 0,7 milionu korun ročně poskytne výzkumné skupině hostitelská instituce prostřednictvím vybavení laboratoří a pracoviště.
   • Příjemci podpory:
    • vědci a vědkyně (do 5 let od ukončení Ph.D. studia) v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. března 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Věda a výzkum, Zaměstnanost

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Nadace Experientia

    Programy: Program Start- up granty

Program obnovy venkova Středočeského kraje

 • Zdroje informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj
 • Dílčí programy
  • Program obnovy venkova Středočeského kraje
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu), rovněž na projektovou dokumentaci. 

    Míra podpory:

    - až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

    1. Obce do 99 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal,
    2. obce od 100 do 199 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,
    3. obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1 000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,
    4. dobrovolný svazek obcí může podat maximálně dvě žádosti o dotaci, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obcí stanovených dle následujícího odstavce, přičemž do maximální souhrnné výše nelze zahrnout částku, na kterou jednotlivé obce tohoto svazku žádaly o dotaci dle písmena a) nebo písmena b) nebo písmena c) tohoto odstavce.

    Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

   • Příjemci podpory:

    Žadatelem o dotaci může být: obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje nebo dobrovolný svazek obcí vzniklý v