dnes je 20.7.2024

Input:

č. 142/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 142/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 34 odst. 1 písm. b) a § 56c písm. a) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (v textu též „zákon ČNR č. 114/1988 Sb.“)
k § 86 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.
k § 35 odst. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 312/1998 Sb.
k § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) a § 70 písm. f) soudního řádu správního
Rozhodnutí ve věci příspěvku na koupi motorového vozidla podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, je vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví [§ 56c písm. a) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., § 68 písm. e) a § 70 písm. f) s. ř. sj.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.10.2003, čj. 16 Cad 128/2003-23)
Věc: Květoslava K. v K. proti Krajskému úřadu Karlovarského kraje o příspěvek na koupi motorového vozidla.

Magistrát města Karlovy Vary zamítl dne 25. 2. 2003 žádost žalobkyně o poskytnutí jednorázového peněžitého příspěvku na koupi motorového vozidla.
O odvolání rozhodl žalovaný dne 6.6. 2003 žalobou naříkaným rozhodnutím tak, že je zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Krajský soud v Plzni žalobu jako nepřípustnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Z rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, odboru zdravotnictví a sociálních věcí, ze dne 25. 2. 2003 vyplývá, že tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobkyně o poskytnutí jednorázového peněžitého příspěvku
Nahrávám...
Nahrávám...