dnes je 9.4.2020

Input:

ČMZRB - Úspory energie

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
ČMZRB – Úspory energie

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB.

Míra podpory

Podmínky úvěru:

 • - bez úroku a bez poplatků,
 • - výše úvěru 850 tis. – 30 mil. Kč,
 • - až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • - doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky,
 • - s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč,
 • - s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 1,5 mil. Kč.

Specifika a omezení

 • - Projekt bude realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy,
 • - V rámci projektu dojde k minimální 10 % úspoře energie v konečné spotřebě.

Příjemci podpory

 • - Úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.

Podporované aktivity

 • - Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení energetické účinnosti.
 • - Zavádění a modernizace systémů měření a regulace hospodaření s energií, např. pořízení hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
 • - Modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • -