dnes je 5.12.2020

Input:

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.42
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL”). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - výše alokace pro tuto výzvu je 100 000 000 Kč,
  • - dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • - dolní limit dotace na jednu akci činí 500 000 Kč.
  • - horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - oprávněným žadatelem o dotaci (dále jen „žadatel”) může být obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu (dále jen „SVL”) dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR,
  • - žadatelem může být obec, která se nachází ve správním obvodu obce s
Nahrávám...
Nahrávám...