dnes je 4.3.2024

Input:

Dotace na rekonstrukci či výstavbu prostor pro zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání

22.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6
Dotace na rekonstrukci či výstavbu prostor pro zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřená na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Výzva je zaměřená na vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Míra podpory:

 • - celková alokace na obě výzvy: 400 mil. Kč, 
 • - minimální výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč, 
 • - maximální výše: 30 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • - školské právnické osoby,
 • - obce, dobrovolné svazky obcí,
 • - kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,
 • - NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí,
 • - oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb,
 • - církve,
 • - církevní organizace,
 • - OSS,
 • - PO OSS,
 • - ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

 • - stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
 • - laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a
Nahrávám...
Nahrávám...