dnes je 31.5.2020

Input:

Energetické úspory, Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

6.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13
Energetické úspory, Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách

Míra podpory:

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 000 000 000 Kč.

  • - Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
  • - Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).
  • - Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.
  • - Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:

Příjemci podpory

  • - veřejnoprávní a neziskové subjekty,
  • - obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

Podporované aktivity

  1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC (například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, a další);
  2. Samostatná