dnes je 27.9.2020

Input:

Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.63
Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - základní výše podpory je odstupňována 80 – 95 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě: - realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build, - kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 85 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - organizační složky státu,
  • - státní příspěvkové organizace,
  • - veřejné výzkumné instituce.

Podporované aktivity

Finanční příspěvek lze použít na:

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:

  • - zateplení obvodového pláště budovy,
  • - výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • - realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
  • - realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • - realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • - výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo