dnes je 5.12.2020

Input:

EUROKLÍČ 2021 - podpora osob se sníženou schopností pohybu

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.33
EUROKLÍČ 2021 – podpora osob se sníženou schopností pohybu

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem”. Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče” distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče” dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče” půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.).

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - podpora se poskytuje ve formě systémové neinvestiční dotace (dále jen “dotace“) až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
  • - výše alokace pro
Nahrávám...
Nahrávám...