Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Funkční období člena výboru společenství vlastníků nebo předsedy SVJ

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Volbu členů výboru nebo předsedy výboru upravuje především ustanovení § 1208 NOZ, které stanoví, že členy volených orgánů volí a odvolává shromáždění. Volba či odvolání členů výboru nebo předsedy společenství jiným orgánem společenství nepřichází do úvahy.

Nevyžadují-li stanovy společenství vlastníků vyšší počet hlasů, volí shromáždění členy výboru nebo předsedu společenství vlastníků prostou většinou hlasů vlastníků přítomných na zasedání shromáždění ( § 1207 NOZ).

První členové výboru

Výjimku tvoří první členové výboru (první předseda společenství vlastníků) po založení společenství. Tito nejsou totiž voleni shromážděním, ale jsou určeni ve stanovách společenství (§

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz