dnes je 18.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy ČR

10.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zájmem jednotlivých členských států EU je určit normu spolehlivosti, při jejímž překročení je ohrožena spolehlivost dodávek elektrické energie - zdrojová přiměřenost.

Stanovení normy spolehlivosti

Překročení hodnoty normy spolehlivosti LOLENS, je vnímáno jako indikace oprávněnosti intervence státu do tržních podmínek s cílem iniciovat realizaci opatření, která by nedostatek zdrojů snížila, až odstranila. Stanovení jediné a dlouhodobě platné hodnoty normy spolehlivosti je však značně obtížné, protože závisí na aktuálním stavu dané soustavy, na měnících se cenách technologií, na technických a socio-ekonomických okrajových podmínkách a jejich očekávaném vývoji. Proto bude norma

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

E-document

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...