dnes je 21.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace týkající se žadatelů o dotaci z rozpočtu Ministerstva financí

5.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-13526/2019/9008.

Dotaz:

"obracím se na Vás s žádostí o informaci týkající se žadatelů o dotaci z rozpočtu Ministerstva financí, z programu „29822 – Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“. Konkrétně jde o žadatele o dotaci z výzvy č. 4 tohoto programu, vyhlášené v únoru 2019 a určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, a dále o žadatele z výzvy č. 5 určené na podporu výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

Žádám Vás o zaslání soupisu všech žadatelů o dotaci v obou výše

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Konference BOZP v roce 2020
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.