dnes je 20.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1218

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.5.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1218

Mgr. Pavla Krejčí

[Prohlášení jediného vlastníka]

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo "vlastnictví" na "spoluvlastnictví".

Komentované ustanovení navazuje na § 2017, který se vztahuje na případ dohody spoluvlastníků o zrušení bytového spoluvlastnictví. Komentované ustanovení pak dopadá na případ, kdy jsou jednotky vymezené v nemovité věci soustředěné do rukou jediného vlastníka. Tento vlastník se může rozhodnout, že změní své vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci. Důvody, pro které tak může vlastník učinit, viz komentář k § 2017.

Prohlášení vlastníka je jednostranným právním jednáním tohoto vlastníka, jehož obsah bude velmi podobný, jako je tomu v případě dohody vlastníků jednotek o zrušení bytového spoluvlastnictví (§ 2017). Podstatnými náležitostmi takového prohlášení jsou:

  1. uvedení vlastníka,
  2. označení jednotek a případně dalších nemovitých věcí, jichž se dohoda týká (zejména související pozemky, budova apod.), údaji katastru v souladu s § 8 KTZ. Uvedeny tak musejí být všechny jednotky, které jsou vymezeny v nemovité věci,
  3. vyjádření vůle vlastníka ke zrušení změně vlastnictví k jednotkám na vlastnictví k nemovité věci – k tomu může dojít například formulací "Vlastník prohlašuje, že v souladu s § 2017 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mění vlastnické právo k jednotkám blíže vymezeným v čl. ... této dohody na vlastnické právo k nemovité věci, a to ...",
Nahrávám...
Nahrávám...