dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 174

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.12.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 174

JUDr. Martin Kareš

[Přeměna právnické osoby]

K odst. 1

Přeměny právnických osob mohou vést k úplnému zániku právnické osoby i ke vzniku nových právnických osob. První odstavec vyjmenovává jednotlivé typy přeměn a uvádí fúzi, rozdělení a změnu právní formy. Zvláštní úprava zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, k nim pak v ustanovení § 1 odst. 2 ZPřem připojuje ještě převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla, které je obecně upraveno i v občanském zákoníku v § 138 až § 143.

Přeměny jsou upraveny i v rámci jednotlivých forem právnických osob: spolky (§ 274 až § 302), nadace a nadační fondy (§ 382 až § 393, § 399 a § 400), ústavy (§ 418), obchodní společnosti a družstva (ZPřem).

K odst. 2

Zatímco dle § 174 se obecně připouští každá fúze a rozdělení právnické osoby (s určitými omezeními křížových přeměn dle § 181), změna právní formy je možná pouze v případě výslovného zákonného dovolení.

Při změně právní formy právnické osoby (transformaci) nedochází k jejímu vzniku nebo zániku právnické osoby ani k přechodu jejích práv nebo povinností na jiný subjekt. Dochází však ke změně jejích vnitřních právních poměrů a právního postavení jejích členů. Změna právní formy je připuštěna pouze u nadace a nadačního fondu (§ 391 až § 393, § 399 a § 400), obchodních společností a družstev (§ 360 odst. 1 a 2 ZPřem).

Nahrávám...
Nahrávám...