dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 179

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.12.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 179

JUDr. Martin Kareš

[Rozdělení]

Dalším ze způsobů přeměn společností je rozdělení, které může mít formu:

  • - rozštěpení se vznikem nových společností, kdy rozdělovaná právnická osoba zaniká se vznikem nejméně dvou nových právnických osob,
  • - rozštěpení sloučením, kdy rozdělovaná právnická osoba zaniká za současného sloučení s nejméně dvěma již existujícími právnickými osobami,
  • - odštěpení se vznikem nových společností, kdy rozdělovaná právnická osoba nezaniká a odštěpovaná část jejího jmění přechází na jednu nebo více vznikajících právnických osob,
  • - odštěpení sloučením, kdy rozdělovaná právnická osoba nezaniká a odštěpovaná část jejího jmění přechází na jednu nebo více již existujících právnických osob.

Jednotlivé formy rozštěpení nebo odštěpení mohou být mezi sebou kombinovány.

Věcná břemena in personam (tedy svědčící ve prospěch určité osoby) v důsledku zániku právnické osoby jejím rozštěpením obecně nepřecházejí na nástupnickou právnickou osobu a zanikají současně se zánikem oprávněného (§ 1302 odst. 1 a § 1308, usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 946/2003). Pouze věcná břemena, která slouží provozu závodu, v důsledku rozštěpení přecházejí na právního nástupce společně se závodem, k jehož provozu slouží

Nahrávám...
Nahrávám...