dnes je 1.10.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1915

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1915

Mgr. Martin Hošek

[Střední jakost]

Komentované ustanovení se nepoužije pro kupní smlouvu, smlouvu o dílo a směnnou smlouvu, jelikož tyto smluvní typy mají vlastní zvláštní úpravu.

Dané ustanovení upravuje požadovanou kvalitu předmětu plnění, neobsahuje-li ujednání mezi stranami něco jiného. Za jakost se považují relevantní vlastnosti předmětu plnění, jako je např. nosnost, výkonnost, trvanlivost či vodotěsnost. Zákon vyžaduje plnění v jakosti

Nahrávám...
Nahrávám...