dnes je 23.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1933

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.3.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1933

Mgr. Martin Hošek

[Posloupnost plnění]

Předmětné ustanovení je dispozitivní, s výjimkou spotřebitelských vztahů, u kterých v návaznosti na § 1814 odst. 1 písm. n) nelze spotřebitele zbavit jeho práva určit, na který závazek má být plnění započteno.

K odst. 1

Komentované ustanovení se použije pro případy, kdy má dlužník vůči věřiteli více závazků k plnění stejného druhu (obvykle se jedná o peněžité závazky) a z dohody stran nevyplývá na jaký závazek se má plnění dlužníka započíst. Preferovanou možností je, že dlužník nejpozději při plnění sdělí věřiteli, na který dluh se má plnění započíst. U úhrady peněžitého dluhu bezhotovostním převodem lze určení dluhu provést např. uvedením identifikace dluhu do zprávy pro příjemce platby.

Neprovede-li dlužník danou volbu, příp. ji neprovede včas, započítává se plnění přímo ze zákona na dluh, k jehož splnění již věřitel dlužníka vyzval. Pokud věřitel dlužníka ke splnění některého z jeho dluhů dosud nevyzval, tak se plnění započte na závazek nejméně zajištěný. Obecně se bude nejdříve započítávat na závazky nezajištěné, následně na zajištěné částečně a až nakonec na závazky, které jsou zajištěné v plném rozsahu či

Nahrávám...
Nahrávám...