dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1934

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.3.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1934

Mgr. Martin Hošek

[Nárok na vrácení plnění]

Účelem tohoto ustanovení je ochrana osob, které mají omezenou svéprávnost (zbavení svéprávnosti není dle NOZ možné). V první větě se uvádí, že splní-li dlužník s omezenou svéprávností svůj splatný dluh, tak se zprostí příslušného závazku. Co do této části se nejedná o žádný rozdíl oproti obecné právní úpravě.

Plní-li osoba s omezenou svéprávností dluh nesplatný, tak se může zástupce této osoby (zejména opatrovník jmenovaný soudem) domáhat vrácení veškerého poskytnutého plnění. Právo dle předchozí věty nevznikne, stal-li

Nahrávám...
Nahrávám...