dnes je 9.12.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1963

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.7.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1963

Mgr. Martin Hošek

[Splatnost bez výzvy]

Předmětné ustanovení směřuje k ochraně věřitele v obchodních vztazích (mezi podnikateli), přičemž se jedná o implementaci směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/7/EU.

K odst. 1

První odstavec upravuje splatnost úplaty za dodání zboží nebo služby, pokud si ji strany mezi sebou nesjednaly. Cena je v takovém případě splatná do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, přičemž lhůta běží od toho okamžiku, který z nich nastal později. Bylo-li zboží obdrženo dne 20. 7. a faktura byla dlužníkovi doručena dne 30. 7., tak začne třiceti denní lhůta běžet od dne 30. 7. (resp. v souladu s § 605 odst. 1 ode dne 31.7.). Výše uvedené platí i když věřitel nezašle dlužníkovi výzvu k placení, jelikož je čas plnění stanoven tímto ustanovením (§ 1958 odst. 1).

Pokud si smluvní strany sjednaly převzetí zboží nebo služby, případně ověření řádného splnění, nastává splatnost ceny do třiceti dnů ode dne převzetí, příp. ověření řádného splnění.

Výše uvedená právní úprava se neaplikuje pouze na vztah mezi podnikateli,

Nahrávám...
Nahrávám...