dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1974

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.8.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1974

Mgr. Martin Hošek

[Odpovědnost za škodu po dobu prodlení]

Je-li dlužník povinen k nepeněžitému plnění a dostane se s tímto do prodlení, tak předmětné ustanovení zakládá sankci spočívající v jeho odpovědnosti za škodu na předmětu plnění, a to z jakékoliv příčiny. Dlužník nese nebezpečí škody na věci, i když škoda nevznikla jeho zaviněním. Nastane-li taková škoda jdou veškeré náklady na napravení následků škody k tíži dlužníka.

Výjimku z výše uvedeného pravidla představuje škoda, která:

  • - byla způsobená věřitelem,
  • - byla způsobená vlastníkem věci, nebo
  • - by vznikla i při
Nahrávám...
Nahrávám...