dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2005

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.6.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2005

JUDr. Martin Kareš

[Rozsah účinků odstoupení]

K odst. 1

Účinkem odstoupení je zásadně odklizení závazku a nastolení takového právního stavu, jako by ke vzniku závazku vůbec nedošlo (s výjimkami popsanými v komentářích k ustanovení § 2004 a § 2005 odst. 2). Současně je třeba chránit třetí osoby, které nabyly svých práv v dobré víře. Dobrá víra se předpokládá (§ 7), takže třetí osoby nemusí svou dobrou víru aktivně prokazovat. Ochrana práv těchto osob může rovněž vést k nemožnosti vrácení plnění a ochuzená smluvní strana pak bude mít pouze právo na peněžitou náhradu.

K odst. 2

I po odstoupení od smlouvy přetrvávají některé součásti obsahu závazku, konkrétně:

  • - právo na zaplacení smluvní pokuty,
  • - právo na úrok z prodlení, pokud už dospěl (naproti tomu další úroky z prodlení ale v čase po odstoupení již nenarůstají),
  • - právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti (analogicky i právo na náhradu nemajetkové újmy),
  • - zajištění, např. zástavní
Nahrávám...
Nahrávám...