dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2089

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2.2.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2089

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

[Dodatečné určení vlastnosti předmětu koupě]

K odst. 1

Strany se mohou dohodnout, že některé vlastnosti předmětu koupě budou určeny kupujícím dodatečně, tj. po uzavření kupní smlouvy. Jedná se o velmi praktické ustanovení reflektující situace, kdy je potřeba, aby kupující dodatečně v průběhu smluvního vztahu určil vlastnosti předmětu koupě.

Tyto dodatečné vlastnosti musí kupující určit včas. To znamená, že buď to musí kupující učinit v termínu (lhůtě) sjednaném ve smlouvě, nebo, nebyla-li lhůta sjednána, bez zbytečného odkladu poté, co byl prodávajícím vyzván (dle § 1958 odst. 2).

Pokud by kupující nedostál své povinnosti určit dodatečné vlastnosti předmětu koupě, má prodávající povinnost určit dodatečné vlastnosti předmětu koupě sám. Prodávající zároveň musí přihlédnout k potřebám kupujícího, které zná. Ustanovení je dispozitivní, proto uvedené pravidlo platí, neujednaly-li strany něco jiného.

K odst. 2

Dle komentovaného ustanovení, pokud prodávající provedl určení dodatečných vlastností předmětu koupě sám, má kupující právo, aby sdělil prodávajícímu odchylné určení vlastností předmětu koupě.

Kupující takové sdělení musí učinit prodávajícímu bez

Nahrávám...
Nahrávám...