dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 306

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.3.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 306

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Nadace a její účel

K odst. 1

Nadaci je možné definovat jako právnickou osobu, kterou zakládá zakladatel za účelem, aby sloužila trvale (to však neznamená, že dobu trvání nadace nelze omezit) společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Společensky užitečným účelem může být např. podpora obětí domácího násilí nebo lidí trpících určitou nemocí), hospodářsky užitečným účelem, byť se obě kategorie hodně prolínají, může být např. podpora handicapovaných lidí, aby se zapojili do pracovního procesu.

Účel nadace může být buď to veřejně prospěšný, který směřuje k podpoře všeobecného blaha, ale i dobročinný, který slouží k podpoře pouze určité skupiny osob, které jsou podporovány jednotlivě, či jiným způsobem.

K odst. 2

Zákon výslovně zakazuje založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti. Dále je zakázané založit nadaci, která by sloužila

Nahrávám...
Nahrávám...