dnes je 5.6.2023

Input:

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

27.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.21
Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Míra podpory:

 • - Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 500 000 000,- Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • - obce,
 • - městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy,
 • - dobrovolné svazky obcí,
 • - kraje,
 • - veřejnoprávní instituce,
 • - příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • - organizační složky státu.

Podporované aktivity

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • - komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy,
 • - systémy využívající odpadní teplo,
 • - systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • - rekonstrukce otopné soustavy.

Opatření 1.1.3 1 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • -
Nahrávám...
Nahrávám...