Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kotlíkové dotace, 3. vlna

8.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Kotlíkové dotace, 3. vlna

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Zaměření dotačního titulu

Nevratná dotace městům a obcím (dle charakteru konkrétního projektu musí dojít k naplnění alespoň jednoho z níže uvedených cílů): 1) Snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší. 2) Dosáhnout úspor energie v místě spotřeby. 3) Zvýšit míru adaptace na změnu klimatu. Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek a realizaci adaptačních opatření reagujících na probíhající změnu klimatu ve městech a obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Výzva je