Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

MAS Světovina - sociální bydlení

7.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4
MAS Světovina – sociální bydlení

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

  • - Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • - Státní rozpočet – 0 %.
  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  6 842 100 Kč.

Podporované aktivity

Sociální bydlení:

  • -