Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metodika MF ČR pro prominutí i vymáhání místního poplatku

15.9.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Představujeme metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. (promíjení místních poplatků) a metodickou pomůcku k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku.

Promíjení místních poplatků

V metodice kromě zákonem stanovených podmínek prominutí poplatku najdete také:

  • vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku (příslušenství) podle § 16a zákona o místních poplatcích
  • vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku (příslušenství) podle § 16a zákona o místních poplatcích – zamítnutí žádosti
  • vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku (příslušenství) podle § 16b zákona o
    místních poplatcích
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz