Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

MŽP se na základě závěrů studie nepřiklání k povinnému zavedení záloh na PET lahve.

4.6.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) vyhodnotila systém zálohování PET lahví, letos představený iniciativou Zálohujme.cz jako nevhodný k zavedení v ČR.

„V navrženém systému jsou závažná pochybení, nedostatky ve stanovování předpokladů i kvantifikaci reálných dopadů, ignorování možných negativních dopadů na dotčené subjekty a mnoho dalších. Systém automaticky uvádí splnění cíle sběru PET lahví ve výši 90 procent. Ovšem ze 33 zemí světa se takové míry sběru dosahuje jen v šesti. Navíc v Německu po zavedení zálohování PET lahví došlo k poklesu celkového třídění plastů o 11 procent. Návrh systém třídění odpadů značně

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz