Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k právní formě:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nahlížení do listin společenství vlastníků

16.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ust. § 1179 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), má vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje.

Vlastník jednotky může u této osoby zároveň nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. V tomto zákonném oprávnění vlastníka je podle mého názoru rovněž zahrnuta možnost vlastníka pořídit si (v místě nahlížení, pro svoji potřebu a svým zařízením) fotokopie či výpisky z uvedených listin. V této souvislosti je však nutné jedním dechem dodat, že povinnost společenství nechat člena nahlédnout do těchto podkladů

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz