dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 150/2002 SbNU, sv.28, K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 150

IV. ÚS 267/02

K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Ústavní soud odmítá akceptovat takový výkon státní moci, který zjevně ignoruje požadavek pro právní stát samozřejmý, tj., že nalézání práva má směřovat k řešení spravedlivému. Takový postup je rozporný s principy právního státu, za který se Česká republika prohlašuje v čl. 1 své Ústavy.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 5. prosince 2002 sp. zn. IV. ÚS 267/02 ve věci ústavní stížnosti L. Č. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 28. 2. 2002 sp. zn. 30 Ca 109/99, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutím Celního ředitelství v Plzni z 16. 2. 1999 zn. 536/1-84/99, zn. 537/1-85/99 a z 15. 2. 1999 zn. 538/1-86/99, zn. 539/1-87/99, zn. 540/1-88/99 a zn. 541/1-89/99, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova odvolání proti rozhodnutím Celního úřadu v Rozvadově z 25. 11. 1998 zn. 98/176, zn. 98/173, zn. 98/170, zn. 98/172, zn. 98/171, zn. 98/174, kterými byly stěžovateli vyměřeny celní dluhy z dovezeného zboží.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 2. 2002 č. j. 30 Ca 109/99-61,

2. rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni ze dne 16. 2. 1999 zn. 536/1-84/99, zn. 537/1-85/99 a ze dne 15. 2. 1999 zn. 538/1-86/99, zn. 539/1-87/99, zn. 540/1-88/99 a zn. 541/1-89/99,

3. rozhodnutí Celního úřadu v Rozvadově ze dne 25. 11. 1998 zn. 98/176, zn. 98/173, zn. 98/170, zn. 98/172, zn. 98/171, zn. 98/174

se zrušují.

II. Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 6. 2002 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 2. 2002 č. j. 30 Ca 109/99-61, kterým byla jako nedůvodná zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutím Celního ředitelství v Plzni ze dne 16. 2. 1999 zn. 536/1-84/99, zn. 537/1-85/99 a ze dne 15. 2. 1999 zn. 538/1-86/99, zn. 539/1-87/99, zn. 540/1-88/99 a zn. 541/1-89/99, jimiž byla zamítnuta jeho odvolání proti rozhodnutím Celního úřadu v Rozvadově ze dne 25. 11. 1998 zn. 98/176, zn. 98/173, zn. 98/170, zn. 98/172, zn. 98/171, zn. 98/174, kterými mu byly vyměřeny celní dluhy z dovezeného zboží ve výši 921 357 Kč, 755 987 Kč, 808 918 Kč, 755 987 Kč, 690 617 Kč a 755 987 Kč. Stěžovatel navrhl zrušit i uvedená správní rozhodnutí.

Stěžovatel tvrdí, že napadeným rozsudkem bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu a spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Uvedl, že v roce 1998 byl (a dosud je) zaměstnán jako řidič u soukromého podnikatele F. N. podnikajícího pod označením U. Na pokyn svého zaměstnavatele přivezl do České republiky v roce 1998 v několika případech zboží ze zahraničí. Podle dokladů, které mu byly odesilatelem zboží předány a podle pokynů svého zaměstnavatele provedl proclení tohoto zboží do režimu tranzit u Celního úřadu v Rozvadově. Ve všech případech odjel s nákladem do Plzně, kde došlo k přepřahu na jiného dopravce, který dovezl zboží k celnímu úřadu určení Cínovec. Zde patrně bylo vydáno potvrzení, že zboží opustilo Českou republiku. Zaměstnavatel následně obdržel potvrzené

Nahrávám...
Nahrávám...