Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k právní formě:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Návrh novely části NOZ týkající se bytového spoluvlastnictví

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.25
Návrh novely části NOZ týkající se bytového spoluvlastnictví

JUDr. Pavla Schödelbauerová

V roce 2012 byl přijat nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014. Do této nové úpravy, do Části třetí, která pojednává o absolutních majetkových právech, byl zařazen Oddíl 5 upravující Bytové spoluvlastnictví.

Základem právní úpravy bytového spoluvlastnictví je tedy od roku 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník”), který obsahuje v ustanoveních § 1158 až § 1222 úpravu bytového spoluvlastnictví jako jeden ze zvláštních typů spoluvlastnického práva.

Úprava obsažená v občanském zákoníku nahradila úpravu obsaženou v zákoně

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz