Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nezbytné úpravy z důvodu požární závady stavby dle nejvyššího správního soudu

14.5.2018, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Požární závada stavby nemusí být dána jen stavem stavby jako takové, ale i tím, že na sousedním pozemku, který byl v projektové dokumentaci stavby (bytového domu) určen jako nástupní plocha pro požární techniku, trvale parkují vozidla, a znemožňují tak, aby nástupní plocha plnila svou požárně bezpečnostní funkci. Vlastníci bytů v bytovém domě jsou v takovém případě povinni opatřit aktuální projektovou dokumentaci pro nezbytné úpravy (§ 137 odst. 5 stavebního zákona), kterými by tato požární závada měla být odstraněna, bez ohledu na to, že vlastníkem onoho sousedního pozemku je někdo jiný.

Magistrát města Pardubic jako stavební úřad vydal dne 25. 2. 2016 rozhodnutí nazvané

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz