dnes je 22.7.2019
Input:

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie, výzva IV.

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.66
Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie, výzva IV.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Hlavním cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude vyšší využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií, čímž se zvyšuje nejenom konkurenceschopnosti ale i celkový inovační potenciál ČR.

Míra podpory

  • - je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV,
  • - je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV,
  • - je-li příjemcem velký