Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové potvrzení o bezdlužnosti vlastníka v praxi

21.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z novinek, kterou přináší zákonná úprava týkající se vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví obsažená v novém občanském zákoníku a o které je často veřejností diskutováno, je povinnost vlastníka jednotky v případě převodu bytu předkládat nabyvateli potvrzení o neexistenci dluhů. Co vydání tohoto potvrzení v praxi znamená pro vlastníka bytu a společenství vlastníků?


Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující vyčíslení dluhů či jejich neexistenci vychází z ust. § 1186 odst. 2 za použití ust. § 1107 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“ či „zákon“), tedy z obecné úpravy převodu vlastnického práva, kdy zákon

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.