Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela občanského zákoníku nabyde účinnosti 1. 12. 2018

30.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela občanského zákoníku účinná ke dni 1. 12. 2018 je obsažena ve změnovém zákoně č. 171/2018 Sb. a přináší změny v ustanoveních občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem.

Změnový zákon především opravuje občanský zákoník tak, aby se obecné ujednání o spotřebiteli nevztahovaly na finanční služby. Níže tučně zvýrazněné změny:

§ 1811

(1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

(2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz