Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

8.1.2019, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Informativní úplné znění vyhlášky č. 349/2015 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2019 s vyznačenými změnami.

Normálními klimatickými podmínkami je myšlen třicetiletý aritmetický průměr stanovený z průměrných denních teplot vzduchu za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m., kdy posledním dnem třicetiletého období je 31. prosinec kalendářního roku období, za které se normální klimatické podmínky stanovují; toto období stanovuje operátor trhu a aktualizuje jej alespoň jednou za 5 let.
Více v úplném znění vyhláušky s vyznačenými změnami:

UZ_PTP_vyznacene_zmeny_web.pdf (701

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz