Oproti platné právní úpravě se navrhují zejména následující změny: