Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obnovitelné zdroje energie - Výzva IV.

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
Obnovitelné zdroje energie - Výzva IV.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Míra podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:

  • - v aktivitě vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 200 mil. Kč,
  • - v aktivitě KVET z biomasy, limitně do výše 165 mil. Kč,
  • - v aktivitě výtopen z biomasy, limitně do výše 400 mil. Kč,
  • - v aktivitě MVE, limitně do výše 165 mil. Kč.

Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.

Míra podpory:

V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:

  • - je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV,
  • - je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV,
  • - je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Příjemci podpory

Malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie