dnes je 22.2.2020

Input:

Obnovitelné zdroje energie - Výzva V

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.54
Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Příjemci podpory

  • - cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP”).

Podporované aktivity

a) výstavba větrných elektráren,

b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel,

c) instalace solárních termických systémů,

d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem