Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platnost hlasování manžela bez ověření plné moci

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.4
Platnost hlasování manžela bez ověření plné moci

Mgr. Adriana Kvítková

Výbor rozporuje minulá hlasování a návrhy vlastníka na shromáždění z důvodu, že není jisté, zda měl hlasující zmocnění své manželky. Tvrzení hlasujícího je, že si nikdo plnou moc před hlasováním ani v průběhu shromáždění nevyžádal, tedy ji nedokládal, ač ji měl u sebe. Je hlasování vlastníka v rámci shromáždění platné?

Odpověď:

K dotazu tazatele je nutné předně uvést, že požadavek, aby manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, zmocnili společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, byl zaveden s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”). Dle předchozí právní úpravy obsažené v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) platilo, že vůči osobě odpovědné za správu domu může jednat kterýkoliv z manželů.

V souladu s ust. § 1185 odst. 2 NOZ tedy platí povinnost manželů, vlastníků jednotky, zvolit si k zastupování vůči osobě odpovědné za správu domu společného zástupce. Tímto společným zástupcem pak může (ale nemusí) být jeden z manželů, přičemž tento společný zástupce zastupuje ve vztahu k osobě odpovědné za správu domu oba manžele. Mezi typická jednání společného zástupce patří např. účast na zasedání shromáždění vlastníků a hlasování na něm.

Společný zástupce manželů by v této souvislosti měl správně při prezenci na začátku zasedání shromáždění vlastníků jednotek předložit plnou moc, která jej opravňuje účastnit se daného